Rau Củ Quả Baby là những loại rau củ quả trồng tự nhiên theo chuẩn VietGAP, nhưng kích thước của chúng nhỏ hơn hay còn gọi là Củ Quả Baby, vị cũng ngọt hơn nhưng giá trị dinh dưỡng thì không thay đổi.

40,000 VND
30,000 VND
32,000 VND
New
40,000 VND
45,000 VND
Sale
New
65,000 VND
25,000 VND
25,000 VND
35,000 VND
39,000 VND
25,000 VND
Sale
200,000 VND
Sale
65,000 VND
>